Windows’a Composer Kurulumu

Windows bilgisayarınızda geliştirme yapmak yada Windows sunucunuzda Composer ile projenizin paketlerini yönetmeniz için Composer’ın Windows üzerinde kurulumunu anlatıcağım.

Composer, kullanımı ve kurulumu oldukca basit bir araçtır. Kuruluma başlamadan önce sisteminizdeki PHP’nin doğru kurulduğundan emin olun. PHP’yi nasıl kurucağınız hakkında fikriniz yok ise buradaki makalemi okuyabilirsiniz.

Kurulum

Composer kurulumu oldukça basittir. Buradaki Composer’ın resmi sitesinden kurulum yazılımını kullanabilirsiniz.

Öncelikle; getcomposer.org adresinden, “Composer-Setup.exe” dosyasını indirin ve çalıştırın.

Karşınıza kurulumun tüm kullanıcılar içinmi yoksa sadece şuanki kullanıcı içinmi gerçekleştirileceğini soran bir popup çıkıcaktır isteğinizi seçin ve ilerleyin.

Bu ekranda “Developer mode” seçeneğini seçerseniz; Composer, geliştirici modunda kurulacaktır ve denetim masanıza “Uninstall Composer” ibaresi gelmeyecektir.

Composer’ı çalıştırıcak olan PHP versiyonunu seçin. PHP kurulumu yapmadıysanız buradaki makalemi okuyabilirsiniz.

Kurulumu ilerletin yazılım herşeyi sizin için gerçekleştirecektir.

PHP’nin sisteminizde doğru kurulduğundan emin olun ve alttaki kodları komut istemcinizde (cmd) çalıştırın.

Composer kurulum betiğini indirin.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Composer kurulum betiğinin doğruluğunu kontrol edin. (Opsiyonel)

php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '756890a4488ce9024fc62c56153228907f1545c228516cbf63f885e036d37e9a59d27d63f46af1d4d07ee0f76181c7d3') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Kurulum betiğini çalıştırın.

php composer-setup.php

Betiği silin. (Opsiyonel)

php -r "unlink('composer-setup.php');"

Komut istemcinizde composer -V komutunu çalıştırarak Composer versiyonunuzu görebilirsiniz. Eğer çıktı alttaki gibi ise composer kurulumunu tamamladınız.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store